MILIEUBELEID

“We zijn ons ervan bewust dat we het geluk hadden hier in Ondres, in het zuiden van de Landes of aan de poort naar Baskenland geboren te zijn:

– Op een gebied waar het mogelijk is om te genieten van de onmetelijkheid van het Landes-bos, honderden kilometers aan fietspaden, een natuurlijk strand dat zich uitstrekt over kilometers;

– In een gebied dat geen vervuiling, verkeersopstoppingen, massale verstedelijking, wilde lozingen in het milieu, … althans voorlopig, ondervindt,

– In een gebied waar je vogels en krekels kunt horen zingen zonder achtergrondgeluiden, waar de sterren zonder lichtvervuiling verschijnen als je omhoogkijkt,

– Op een grondgebied dat een leven, een ziel, een geschiedenis, een gastronomie, een authenticiteit, een lokale cultuur, een terroir heeft….

Wij willen graag dit gebied met u delen dat ons geboren zag worden, dat onze voorouders en kinderen heeft zien geboren, in het kader van de ESPACE BLUE OCEAN en het GREEN RESORT.

Wij beheren deze twee sites, in een wereld waar duurzame ontwikkeling vaak een vrome gedachte is, maar zeer bescheiden en op onze eigen schaal, zijn wij toegewijd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met de bepalingen van de Europese Ecolabel als achtergrond:

– Risico’s van vervuiling voorkomen,

– Optimaliseren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en tegelijkertijd de productie van afval,

– Behoud en verbetering van de kwaliteit van fauna en flora,

– Aankopen te kanaliseren naar producten met milieugaranties,

– Communiceren over milieupraktijken en zijn resultaten,

– Elk van onze medewerkers in staat stellen zich te ontwikkelen in hun werk,

–  De tevredenheid van onze klanten vooropstellen: u, in het middelpunt van al onze beslissingen!

Het nakomen van deze verplichtingen wordt alleen mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van iedereen: wij natuurlijk, maar zonder u, beste vakantievrienden, kunnen we niets doen.

Wij rekenen op u om onze waarden te handhaven tijdens uw verblijf…. op dit prachtige terrein.

Patrick DAUGA
Beheerder

Benjamin SOUVIRAA
Directeur

Back to top button